Cinci pași pentru eliberarea de păcat

Resurse pentru cateheți!

Această pagină dorește să reunească resurse care să vină în ajutorul cateheților, în completare la ceea ce este oferit în „Lecția propriu-zisă”, respectiv în pagina „Suplimentar”. În special căutăm să reunim aici idei de activități, materiale pentru documentare și orice mai poate fi util. Ne-am bucura de colaborarea dvs: dacă ați elaborat materiale legate de temă sau aveți idei, nu ezitați să ni le comunicați.

CATEHISME
_

Surse de documentare

_

Abecedarul credinței

„Despre Spovada” (pp. 86.89 / nr. 337-352)

337. Care sunt pașii necesari pentru a primi cu vrednicie Sacramentul Spovezii? 338. Ce este examinarea conștiinței? 339. Cum trebuie să facem examinarea conștiinței? 340. Examinarea conștiinței se face doar înainte de Spovadă? 341. Ce este părerea de rău? 342. De câte feluri este părerea de rău? 343. Când este părerea de rău imperfectă? 344. Când este părerea de rău perfectă? 345. Ce este propunerea de îndreptare? 346. Ce este mărturisirea păcatelor? 347. Care păcate trebuie mărturisite? 348. Cum se face mărturisirea păcatelor? 349. Ce este canonul? 350. Ce se întâmplă dacă, din rușine sau din alt motiv, ascundem preotului un păcat de moarte? 351. Ce trebuie să facem dacă nu am făcut o Spovadă bună, ascunzând un păcat de moarte? 352. Poate preotul să spună cuiva păcatele pe care i le-am mărturisit în Spovadă?

Catehismul Romano-Catolic (extras Prima Împărtășanie)

„Despre Sacramentul Pocăinței și al Reconcilierii (Spovada)” (p. 52 / nr. 232)

232. Câte lucruri sunt necesare ca să primim cu vrednicie Sacramentul Pocăinței și al Reconcilierii? 233. 

„Despre cercetarea cugetului (examinarea conștiinței)” (pp. 52-53 / nr. 233-237)

233. Cum trebuie să începem cercetarea cugetului (examinarea conștiinței)? 234. Cum ne facem cercetarea cugetului? 235. Trebuie să ne aducem aminte și de numărul păcatelor? 236. Cum ne putem aduce aminte de păcatele săvârșite? 237. Avem o responsabilitate și în păcatele comise de alții?

„Despre căință și propunere” (pp. 53-56 / nr. 238-253)

238. Ce este căința? 239. Când trebuie să trezim în noi căința? 240. Cum trebuie să ne fie căința? 241. Trebuie să ne căim de toate păcatele săvârșite? 242. De câte feluri poate fi căința? 243. Când este căința desăvârșită? 244. Când este căința nedesăvârșită? 245.  Ce dobândim prin căința desăvârșită a inimii, unită cu dorința de a ne spovedi? 246. Ce trebuie să facem pentru a primi permisiunea de a ne împărtăși? 247. Pentru ca Spovada să fie bună, trebuie să avem căință desăvârșită? 248. În afara Sacramentului Pocăinței, când mai trebuie să trezim în noi căința desăvârșită? 249. Ce este propunerea? 250. La ce trebuie să fie hotărât cel care are căință și propunere adevărată? 251. Ce înțelegem prin prilej de păcat? 252. Putem dobândi iertarea păcatelor dacă nu avem căință și propunere? 253. Cum ne putem exprima căința?

„Despre mărturisirea păcatelor” (pp. 56-58 / nr. 254-260)

254. Trebuie să mărturisim preotului toate păcatele? 255. Ce împrejurări trebuie să mărturisim? 256. Ce trebuie să facem când nu ne mai aducem bine aminte de numărul păcatelor de moarte? 257. Suntem datori să mărturisim și toate păcatele ușoare sau lesne-iertătoare? 258. Ce păcat face acela care ascunde la Spovadă un păcat de moarte? 259. Ce trebuie să facă acela care nu a mărturisit un păcat de moarte? 260. Cum începem și cum terminăm Spovada?

„Despre dezlegare și pocăință” (pp. 58-59 / nr. 261-264)

261. Ce este dezlegarea (absoluțiunea)? 262. Ce este pocăința (numită și „penitență” sau „îndestulare”)? 263. Când trebuie să împlinim pocăința? 264. Ce trebuie să facem dacă primim o pocăință pe care știm că nu o vom putea îndeplini?

YouCat pentru copii

„Spovada” (pp. 134-136 / nr.  83-84)

83. De ce este nevoie pentru Spovadă? 84. Are voie preotul să divulge ceea ce a auzit la Spovadă?

YouCat

„Sacramentul Pocăinței și al Reconcilierii” (pp. 136-140 / nr. 232-239)

232. Care este partea mea într-o Spovadă? 233. Ce păcate trebuie mărturisite? 234. Când suntem obligați să ne mărturisim păcatele de moarte? Cât de frecvent trebuie să ne spovedim? 235. Ne putem spovedi și atunci când nu am comis păcate de moarte? 236. De ce numai preoții pot să ierte păcatele? 237. Există păcate atât de grave, încât să nu poată fi iertate de un preot obișnuit? 238.Poate un preot să spună ceva ce a auzit la Spovadă? 239. Care sunt efectele pozitive ale Spovezii?

RESURSE
_

Predare și evaluare

_

Resurse utile în procesul de predare

Graficele le puteți și vedea mai jos. În prezentarea PowerPoint oferită spre descărcare veți găsi și alte grafice alternative, de exemplu cu spații goale dacă doriți să puneți texte puțin diferite.

Resurse utile în procesul de evaluare

Alte idei (poate) utile

Cinci pași pentru eliberarea de păcat