Sacramente: Sinteza finală

Localizare: Catehism » Sacramente » Sinteza finală

Ai ajuns și la finalul secțiunii dedicată Sacramentelor! Felicitări. Ești acum atât de aproape de primirea celor două Sacramente pe care le aștepți cu nerăbdare: Spovada și Euharistia. Pentru că finalul acestui drum presupune și o verificare, iată mai jos sinteza pentru secțiunea dedicată Sacramentelor. Ca la finalul  părților despre Crezu și despre Porunci, există trei tipuri de verificări.

10 lucruri pe care trebuie să le știi fără să clipești! Sunt cele mai importante lucruri și nu ar trebui să stai prea mult pe gânduri ca să răspunzi.

Apoi vin câteva lucruri importante de știut! Dacă ai fost atent la lecțiile predate, atunci nu ar trebui să fie o provocare prea mare.

În fine, sunt și unele lucruri nu foarte importante acum, pentru Prima ta Spovadă și Prima ta Împărtășanie, dar bine de știut pe termen lung.

10 lucruri ce trebuie știute!

1) Cum se clasifică păcatele după gravitate?

Mari (grave, de moarte) și mici (ușoare, veniale, lesne iertătoare).

2) Care sunt condițiile ca un păcat să fie de moarte?

Materie gravă, știință deplină, voință deplină.

3) Care sunt modurile de comitere a unui păcat?

Cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și cu omisiunea.

4) Care este efectul păcatului asupra harului sfințitor?

Păcatele ușoare îl slăbesc; îl pierdem chiar și printr-un singur păcat de moarte.

5) Care este definiția Sacramentului?

Un semn văzut, orânduit de Isus Cristos, prin care primim un har nevăzut, pentru sfințirea sufletelor noastre;

sau mai scurt: Un semn văzut prin care primim un har nevăzut; sau minim-minim: Momente de întâlnire cu Cristos.

6) Care sunt pașii la Spovadă?

Sunt cinci:

 1. examinarea conștiinței (sau cercetarea cugetului);
 2. părerea de rău (sau căința);
 3. propunerea de îndreptare;
 4. mărturisirea păcatelor;
 5. împlinirea canonului.
7) Când este obligatoriu să ne spovedim? Dar recomandat?

Obligatoriu: o dată pe an, la Paști.

Recomandat: la 2-4 săptămâni (și cât mai rapid după ce comitem un păcat de moarte).

8) Care sunt condițiile pentru primirea Împărtășaniei?

Sunt patru:

 • să știu și să cred că în Euharistie e prezent cu adevărat Isus Cristos;
 • să am sufletul curat de orice păcat de moarte;
 • să nu fi mâncat cu o oră înainte de primirea Împărtășaniei;
 • să mă rog înainte și după primirea Împărtășaniei.
9) Când e obligatoriu să ne împărtășim? Dar recomandat?

Obligatoriu: o dată pe an, la Paști.

Recomandat: la fiecare Liturghie.

10) Care sunt cele trei părți ale Liturghiei?

Proscomidia, Liturghia Cuvântului și Liturghia Euharistică.

11) Cum se clasifică păcatul după cine îl comite?

Strămoșesc (comis de Adam și Eva, șters prin Botez) și personal (comis de noi, șters prin Spovadă).

12) Ce este păcatul prin omisiune?

Când nu facem un bine pe care puteam și trebuia să îl facem.

13) Care sunt Sacramentele de inițiere creștină?

Botezul, Mirul și Euharistia.

14) Care sunt Sacramentele de vindecare?

Maslul și Spovada.

15) Care sunt Sacramentele de slujire a comuniunii?

Căsătoria și Preoția.

16) Care sunt Sacramentele pentru cei morți sufletește?

Botezul și Spovada.

17) Care sunt Sacramentele a căror primire nu poate fi repetată?

Botezul, Mirul și Preoția.

18) Cine acționează în Sacramente? Cine le celebrează?

Isus Cristos acționează în Sacramente.

Episcopii și preoții pot celebra Sacramentele (cu excepția Botezului de urgență).

19) Cui a dat Isus puterea de a ierta păcatele?

A dat-o Apostolilor; de la ei a trecut la Episcopi și prin ei la preoți.

20) Ce consecință are asupra Spovezii un păcat ascuns? Dar unul uitat?

Un păcat ascuns face Spovada invalidă; nu și un păcat uitat.

21) Ce este secretul - sau sigiliul - sacramental?

Preotul nu poate spune nimănui (fără excepții) păcatele auzite în Spovadă.

22) Când și în ce context a instituit Isus Euharistia?

În Joia Mare, la Cina cea de Taină.

23) Cui a dat Isus puterea de a preface pâinea și vinul?

A dat-o Apostolilor; de la ei a trecut la Episcopi și prin ei la preoți.

24) În ce parte a Liturghiei devin pâinea și vinul Euharistie?

În Liturghia Euharistică (la prefacere sau consacrare).

25) La ce parte din Liturghie trebuie obligatoriu să participăm?

De la începutul și până la sfârșitul Liturghiei.

26) Cum trebuie să participăm la Liturghie?

Cu evlavie, atenți, activi, dând răspunsurile.

27) Ce comitem dacă ne împărtășim fiind morți sufletește?

Comitem un sacrilegiu, care este un păcat de moarte.

28) Există excepții la ajunul euharistic?

Da: apa (și medicamentele la bolnavi) nu anulează ajunul euharistic.

Lucruri bine de știut!

Întrebări mai provocatoare!

29) Care este definiția harului?

Un dar supranatural pe care ni-l dă Dumnezeu, prin Spiritul Sfânt, pentru meritele lui Isus Cristos.

30) Care sunt cele două tipuri principale de har?

Harul lucrător (ajutător) și harul sfințitor.

31) Care este definiția harului lucrător?

Un ajutor trecător prin care Dumnezeu ne luminează conștiința și ne întărește voința ca să facem binele și să fugim de rău.

32) Care este definiția harului sfințitor?

Revărsarea vieții lui Dumnezeu în sufletele noastre pentru a le vindeca de păcat și a le sfinți.

33) Ce exemple de „semn văzut” la Sacramente cunoști?

Apa la Botez; uleiul la Mir și Maslu; pâinea și vinul la Euharistie...

34) Cum s-ar putea defini pe scurt fiecare Sacrament?
 1. Botezul. Sacramentul prin care ne naștem la viața divină.
 2. Mirul. Sacramentul prin care primim pecetea Spiritului Sfânt.
 3. Euharistia. Sacramentul prin care Isus Cristos viu ni se dă ca hrană.
 4. Spovada. Sacramentul prin care reprimim viața divină pierdută prin păcat.
 5. Maslul. Sacramentul prin care suntem întăriți sufletește și trupește în boală.
 6. Preoția. Sacramentul prin care sunt consacrați slujitorii Poporului lui Dumnezeu.
 7. Căsătoria. Sacramentul prin care se întemeiază familia creștină.
35) Când, unde și cum a instituit Isus Spovada?

În Duminica Învierii, când în cenacol a suflat Spiritul Sfânt asupra discipolilor Săi.

36) De ce Euharistia este Sacramentul Sacramentelor?

Pentru că în Euharistie Isus nu ne dăruiește doar harurile Sale, ci pe El însuși.

37) Ce se întâmplă în partea pregătitoare a Liturghiei?

Preotul se pregătește pe sine și darurile.

38) Care sunt părțile mari de ascultare din Liturghia Cuvântului?

Apostolul, Evanghelia și predica.

39 ) Care sunt părțile mari ale Liturghiei Euharistice?

Prefacerea (sau consacrarea) și Împărtășania

40) Ce este transsubstanțierea?

Transformarea pâinii și vinului în Trupul și Sângele lui Isus.

VERIFICARE
_

Este timpul să verificăm cunoștințele!

_

Sacramente: Sinteza finală