Porunci: Sinteza finală

Localizare: Catehism » Porunci » Sinteza finală

Ai ajuns la finalul secțiunii dedicată Poruncilor! Felicitări. Primele două mari părți din pregătirea ta pentru Prima Spovada și Prima Împărtășanie sunt încheiate. Pentru că finalul acestui drum presupune și o verificare, iată mai jos sinteza pentru secțiunea dedicată Poruncilor. Ca la finalul părții despre Crez, există trei tipuri de verificări.

7 lucruri pe care trebuie să le știi fără să clipești! Sunt cele mai importante lucruri și nu ar trebui să stai prea mult pe gânduri ca să răspunzi.

Apoi vin câteva lucruri importante de știut! Dacă ai fost atent la lecțiile predate, atunci nu ar trebui să fie o provocare prea mare.

În fine, sunt și unele lucruri nu foarte importante acum, pentru Prima ta Spovadă și Prima ta Împărtășanie, dar bine de știut pe termen lung.

7 lucruri ce trebuie știute!

1) Cui i-a dat Dumnezeu cele 10 Porunci?

I le-a dat lui Moise, pe Muntele Sinai, pe două table de piatră.

2) De ce ne-a dat Dumnezeu poruncile?

Pentru că ne iubește și știe ceea ce este cel mai bine pentru noi.

3) Ce este conștiința?

O „voce” interioară, care ne spune ce este bine și ce este rău.

4) Cum se grupează Poruncile dumnezeiești?

Primele 3 privesc relația cu Dumnezeu; celelalte 7 relația cu aproapele.

5) Care sunt cele 10 Porunci dumnezeiești?
 1. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău; să nu ai alți dumnezei în afară de mine, să nu îți faci chip cioplit, ca să te închini lui.
 2. Să nu rostești numele lui Dumnezeu în zadar.
 3. Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului.
 4. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mult și bine pe pământ.
 5. Să nu ucizi.
 6. Să nu faci fapte necurate. / Să nu fii desfrânat. / Să nu comiți adulter.
 7. Să nu furi.
 8. Să nu minți. / Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
 9. Să nu poftești femeia aproapelui tău.
 10. Să nu poftești nici un lucru al aproapelui tău.
6) Dă exemple de moduri în care se încalcă sau se respectă Porunca ...[1-10]?

...

7) Care sunt Poruncile bisericești?
 1. Să participi la Sfânta Liturghie în toate duminicile și sărbătorile de poruncă.
 2. Să ții posturile stabilite de Biserică.
 3. Să te spovedești și împărtășești cel puțin o dată pe an, la Paște.
 4. Să nu faci nuntă în zilele oprite.
 5. Să ajuți Biserica după legi, obiceiuri și posibilități.
8) Cum se numește cultul (cinstirea) cuvenit(ă) doar lui Dumnezeu?

Adorație.

9) Ajunge să îi aducem cult lui Dumnezeu doar în inima noastră?

Cultul interior nu este suficient. Trebuie și exprimat prin gesturi și cuvinte - prin cultul exterior.

10) Porunca I pe cine și ce ne cere să mai cinstim pe lângă Dumnezeu?

Pe îngeri, sfinți, crucifixul, moaștele (relicvele) și icoanele.

11) Ce sunt „chipurile cioplite” la care se referă Porunca I?

Orice lucru, persoană sau preocupare care ajunge pentru noi mai de preț decât Dumnezeu însuși.

12) Cum respectăm numele lui Dumnezeu?

Rostindu-l cu evlavie, binecuvântându-l și lăudându-l.

13) Cum sfințim în principal ziua Domnului?

Mergând duminica la Liturghie și evitând muncile grele nenecesare.

14) Ce trebuie să fac dacă din motiv întemeiat nu pot participa duminica la Liturghie?

Este recomandat să o urmăresc transmisă în direct, să mă rog mai mult, să citesc mai mult din Biblie...

15) Cum respectăm porunca de a ne cinsti părinți?

Respectându-i, iubindu-i, ascultându-i, ajutându-i, rugându-ne pentru ei, purtându-ne frumos cu ei...

16) Pe cine mai trebuie să cinstim și ascultăm, pe lângă părinți?

Pe bunici, pe rudele care au grijă de noi; pe educatori, învățători, profesori; pe preoți, cateheți; autoritățile bisericești și civile.

17) De ce trebuie să respectăm și apărăm viața de la începutul până la sfârșitul ei natural?

Pentru că viața este sacră, fiind dată de Dumnezeu, Stăpânul ei.

18) Încalc Porunca a V-a doar dacă omor pe cineva?

Nu, orice violență fizică sau verbală încalcă această poruncă, chiar și mânia și gândurile de ură - care pot duce mai apoi la violență.

19) Cum pot încălca Porunca a V-a cu privire la viața mea?

Dacă îmi fac singur rău, îmi pun nejustificat în pericol viața sau sănătatea, am un stil de viață nesănătos.

20) Există situații în care vătămarea sau uciderea altuia nu încalcă Porunca a V-a?

Da, când viața sau sănătatea ne sunt amenințate, dacă răspunsul nostru este pe măsura atacului.

21) Ce sunt faptele necurate?

Acelea care încalcă intimitatea trupului, a mea sau a altora, sau care sunt vulgare (indecente, imorale, obscene...).

22) La ce lucruri trebuie să fim atenți pentru a nu încălca Porunca a VI-a?

La ce citim, vizionăm, urmărim online; la prieteniile pe care le avem; la cum ne îmbrăcăm.

23) Ce trebuie să facem atunci când avem întrebări despre aspectele intime ale trupului?

Să ne adresăm părinților sau unor adulți de încredere.

24) În afară de cel care fură, cine mai păcătuiește împotriva Poruncii a VII-a?

Cel care îndeamnă sau ajută pe alții să fure; care cumpără, cu bună știință, lucruri furate; care nu înapoiază lucrurile împrumutate; care nu își plătește datoriile...

25) De ce distrugerea de bunuri (sau a creației) încalcă Porunca a VII-a?

Pentru că îi lipsim pe alții (persoane sau comunități) de bunuri ce le aparțin.

26) Pe lângă minciună, ce alte fapte încalcă Porunca a VIII-a?

A deforma sau a ascunde, parțial ori integral, adevărul; a vorbi de rău pe cineva; a linguși; a fi lăudăroși, prefăcuți...

27) Cum reparăm păcatele făcute împotriva Poruncilor a VII-a și a VIII-a?

Trebuie să restituim lucrul furat sau să reparăm lucrul stricat.

Trebuie să le spunem adevărul tuturor celor pe care i-am mințit.

28) Cine păcătuiește împotriva Poruncii a X-a?

Cel care este lacom și vrea să aibă tot mai multe bunuri; cel care este invidios pe ceea ce au ceilalți.

29) Cum știu care sunt sărbătorile de poruncă de peste săptămână? Dar posturile?

Folosind un calendar religios, în care sunt trecute cu roșu sărbătorile (asemenea duminicilor); și sunt indicate și posturile.

30) Ce ne cere o poruncă bisericească să facem la Paști?

Să ne spovedim și să ne împărtășim cel puțin o dată pe an, la Paști.

Lucruri bine de știut
(unele chiar elementare)!

Întrebări mai provocatoare!

31) Care este Porunca iubirii?

Să îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Să îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți

32) Dacă trebuie să respectăm Poruncile, înseamnă că nu suntem liberi?

Suntem liberi să le respectăm sau nu. Dar nerespectarea înseamnă a cădea în robia păcatului; respectarea lor în schimb ne face oameni liberi.

33) Ce păcate grave amenință viața la începutul ei, respectiv la sfârșitul ei?

Avortul amenință viața copiilor nenăscuți; eutanasia amenință viața bătrânilor, mai ales suferinzi.

34) A munci prost înseamnă a fura?

Da, căci provoacă o daună cuiva (familiei, clasei, comunității...).

35) Ce păcate lovesc în mod grav Căsătoria?

Adulterul, divorțul, poligamia, concubinajul.

36) Ce ne atrag atenția Poruncile a IX-a și a X-a?

Că păcatul pornește din inimă, deci trebuie să fim atenți la dorințele și poftele noastre.

37) De la ce vârstă trebuie să respect posturile?

De la 14 ani.

38) De la ce vârstă trebuie să respect ajunul?

De la 21 de ani.

39) Care este diferența dintre post și ajun?

Postul înseamnă abținerea în acea zi de la anumite alimente (ex: carne); ajunul înseamnă a nu mânca nimic (de regulă până la amiază).

40) De ce interzice Biserica petrecerile mari în anumite zile sau perioade?

Dacă sunt zile/perioade de post, este pentru că distracția asociată nu se potrivește timpului de post; dacă sunt zile de sărbătoare, este pentru că petrecerea ar putea pune în plan secund sărbătoarea religioasă în sine.

VERIFICARE
_

Este timpul să verificăm cunoștințele!

_

Porunci: Sinteza finală