Cum se grupează Sacramentele

Știai că pisicile fac parte din subfamilia felinelor, care este parte din ordinul carnivorelor, la rându-i parte din clasa mamiferelor? Da, zoologia este foarte atentă să clasifice riguros fiecare animal. Iar când animale diferite sunt în aceeași categorie înseamnă că au în comun anumite trăsături. Câinii fac parte și ei dintre carnivore, dar sunt din subfamilia caninelor, diferită de cea a felinelor. Care ar fi câteva asemănări majore între pisici și câini? Dar câteva diferențe majore?

Asemănări

Diferențe

Și pentru Sacramente există unele clasificări importante, iar importanța vine tocmai din faptul că gruparea lor se face după caracteristici comune. Învățând clasificările vom învăța așadar despre anumite caracteristici ale Sacramentelor. Înainte de clasificări, o observație: în lecția anterioară am văzut Sacramentele nu într-o ordine întâmplătoare – este ordinea în care, în principiu, primim Sacramentele de-a lungul vieții. Să luăm cazul unei persoane ce primește toate Sacramentele. Trebuie să fie așadar băiat: la câteva luni, este adus și primește Botezul, iar imediat după aceea Mirul și, tradițional, Euharistia. Cam la vârsta ta poate primi Spovada și apoi, conștient, va face Prima Împărtășanie Solemnă. Undeva după 20 și ceva de ani va putea primi Căsătoria, apoi Preoția, iar mai ales la bătrânețe ar putea primi Maslul. Iată-le! Toate șapte, în ordinea primirii.

Clasificarea după efect

Sacramentele de inițiere creștină: Botezul, Mirul și Euharistia
 • pun temelia vieții creștine: credinciosul, renăscut prin Botez, este întărit prin Mir și hrănit de Euharistie;
 • ne fac membri deplini ai Bisericii.
Sacramentele de vindecare: Spovada și Maslul
 • Biserica, prin ele, continuă lucrarea lui Cristos de vindecare a sufletelor și a trupurilor.
Sacramentele de slujire a comuniunii: Preoția și Căsătoria
 • contribuie la mântuirea proprie prin slujirea celorlalți;
 • preoții slujesc comunitatea credincioșilor, iar cei căsătoriți slujesc comunitatea familială.

O metodă de a reține Sacramentele este coborând din creștet până la picioare și asociindu-le logic.

Să începem cu Sacramentele de inițiere creștină – în viața creștină intrăm cu capul înainte! Să vedem ce și unde primește nou-născutul: pe creștet i se toarnă apă la Botez; fruntea este unul dintre locurile unde este uns cu ulei sfințit la Mir; în fine, în guriță i se dă Euharistia.

De la cap trecem la mâini: cum cu ele lucrăm cel mai des, sunt cele mai predispuse la a se răni. Le asociem Sacramentele de vindecare: poate fi rănit sufletul, și atunci avem nevoie de Spovadă, sau trupul, și atunci avem nevoie de Maslu.

În fine, picioarele ne slujesc ducându-ne înainte – aici ne amintim de Sacramentele de slujire a comuniunii! Viața spirituală este dusă înainte de Preoție, iar cea biologică de Căsătorie.

Botezul

Mirul

Euharistia

Spovada

Maslul

Căsătoria

Preoția

Clasificarea după starea sufletului

Două dintre Sacramente, Botezul și Spovada, sunt pentru cei morți sufletește, ele dând sau redând harul sfințitor. Celelalte cinci Sacramente, Mirul, Euharistia, Maslul, Preoția și Căsătoria, sunt doar pentru cei vii sufletește, ele sporind harul sfințitor.

Cum reținem aceasta? Ne gândim când este sufletul mort (fără viață divină): la naștere, din cauza păcatului strămoșesc, care este șters prin Botez; respectiv prin comiterea unui păcat de moarte, viața divină putând fi reprimită prin Spovadă.

Atenție: faptul că Mirul, Euharistia, Maslul, Preoția și Căsătoria sunt doar pentru cei vii sufletește înseamnă că trebuie să fim în starea harului sfințitor pentru a le primi cu vrednicie; altfel comitem un sacrilegiu, care este păcat de moarte.

Trei dintre Sacramente pot fi primite o singură dată în viață: Botezul, Mirul și Preoția. De ce? Pentru că imprimă în sufletul celui care le primește un semn de neșters (se numește și sigiliu, pecete sau caracter). Aceste Sacramente sunt deci primite pe viață, și astfel nu mai este nevoie să fie repetate.

Celelalte patru Sacramente, Spovada, Euharistia, Maslul și Căsătoria, pot fi primite de mai multe ori în viață, respectându-se condițiile cerute de fiecare în parte. Spovada se poate repeta ori de câte ori avem păcate de mărturisit. Euharistia zilnic. Maslul ori de câte ori suferim de o boală gravă. În fine, Căsătoria poate fi repetată doar când unei persoane i-a decedat soțul/soția.

Clasificarea după repetabilitate

RECAPITULARE
_

Totul de mai sus... pe scurt

_
 • După efecte:
  • Sacramentele inițierii creștine: Botezul, Mirul, Euharistia
  • Sacramentele de vindecare: Spovada, Maslul
  • Sacramentele de slujire a comuniunii: Căsătoria, Preoția
 • După starea sufletului celui care le primește:
  • Pentru cei morți sufletește: Botezul, Spovada
  • Pentru cei vii sufletește: Mirul, Euharistia, Maslul, Preoția și Căsătoria
 • După repetabilitate:
  • Se pot primi o singură dată în viață: Botezul, Mirul, Preoția
  • Se pot repeta: Spovada, Euharistia, Maslul, Căsătoria
VERIFICARE
_

Este timpul să verificăm cunoștințele!

_
Care sunt cele trei clasificări?
După efect, după starea sufletului și după repetabilitate.
Care sunt Sacramentele de inițiere creștină?
Botezul, Mirul și Euharistia.
Care sunt Sacramentele de vindecare?
Spovada și Maslul.
Care sunt Sacramentele de slujire a comuniunii?
Preoția și Căsătoria.
Care sunt Sacramentele pentru cei morți sufletește?
Botezul și Spovada.
Care sunt Sacramentele pentru cei vii sufletește?
Mirul, Euharistia, Maslul, Preoția și Căsătoria.
Care sunt Sacramentele ce pot fi primite o singură dată în viață?
Botezul, Mirul și Preoția.
Care sunt Sacramentele ce pot fi primite de mai multe ori în viață?
Spovada, Euharistia, Maslul și Căsătoria.
Chestionar (simplu)

Chestionar (mediu)

Chestionar (dificil)

Recunoști despre ce Sacrament sau Sacramente este vorba?

Cum se grupează Sacramentele