Crez: Sinteza finală

Localizare: Catehism » Crez » Sinteza finală

Ai ajuns la finalul secțiunii dedicată Crezului! Felicitări. Prima mare parte din pregătirea ta pentru Prima Spovada și Prima Împărtășanie este încheiată. Pentru că finalul acestui drum presupune și o verificare, iată mai jos sinteza pentru secțiunea dedicată Sacramentelor. Ca la finalul părților despre Porunci, și despre Sacramente, există trei tipuri de verificări.

10 lucruri pe care trebuie să le știi fără să clipești! Sunt cele mai importante lucruri și nu ar trebui să stai prea mult pe gânduri ca să răspunzi.

Apoi vin câteva lucruri importante de știut (unele chiar elementare)! Dacă ai fost atent la lecțiile predate, atunci nu ar trebui să fie o provocare prea mare.

În fine, sunt și unele lucruri nu foarte importante acum, pentru Prima ta Spovadă și Prima ta Împărtășanie, dar bine de știut pe termen lung.

10 lucruri ce trebuie știute!

1) Care sunt Persoanele Preasfintei Treimi?

Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt.

2) Care sunt atributele lui Dumnezeu?

Veșnic, omniprezent, atotștiutor, atotputernic, sfânt, drept, milostiv...

3) Care este misiunea specifică a Persoanelor Treimii?

Tatăl este Creatorul, Fiul este Mântuitorul și Spiritul Sfânt este Sfințitorul.

4) Care sunt cele mai importante creaturi ale lui Dumnezeu?

Îngerii și oamenii.

5) Care este tripla misiune a omului?

Să îl cunoască, să îl iubească și să îl slujească pe Dumnezeu.

6) Cum se numește păcatul comis de primii oameni?

Se numește păcatul strămoșesc și a fost un păcat de neascultare.

7) Ce fel de minuni a făcut de Isus?

Asupra elementelor naturii; vindecări; exorcizări; învieri.

8) Ce a cuprins activitatea lui Isus?

A strâns 12 Apostoli, a făcut minuni, a predicat Vestea cea Bună.

9) În ce moduri s-a arătat Spiritul Sfânt?

Ca porumbel (la botezul lui Isus în Iordan); ca limbi de foc (asupra Apostolilor la Rusalii).

10) Care sunt cele patru atribute ale Bisericii?

Una, Sfântă, Catolică și Apostolică.

11) Există mai mulți dumnezei?

Există un singur Dumnezeu între trei Persoane.

12) Prin ce gest mărturisim misterul Preasfintei Treimi?

Prin semnul Crucii.

13) Cum a creat Dumnezeu lumea?

Din nimic, prin puterea cuvântului Său.

14) Cum au fost creați îngerii și ce s-a întâmplat cu ei.

Au fost creați buni și fericiți.

Unii însă, conduși de Lucifer, s-au răzvrătit - aceștia sunt diavolii.

15) Care este rolul îngerilor păzitori?

Ne apără, se roagă pentru noi, ne îndeamnă la bine.

16) Care este numele primilor oameni?

Adam și Eva.

17) Ce spunem despre trupul și sufletul omului?

Trupul este muritor; sufletul este nemuritor.

18) Câte naturi are Isus?

Două naturi sau firi: umană și divină (om adevărat și Dumnezeu adevărat).

19) Cine sunt părinții lui Isus?

Maria - Mama; Iosif - tatăl purtător de grijă (Dumnezeu - Tatăl ceresc).

20) Ce poți spune despre nașterea lui Isus?

S-a născut la Betleem, într-un staul. O sărbătorim la Crăciun.

21) Ce poți spune despre copilăria lui Isus?

A copilărit la Nazaret, unde a avut loc și Bunavestire.

22) Ce poți spune despre viața publică a lui Isus?

A început la 30 de ani (cu Botezul în Iordan) și a durat 3 ani.

23) Ce poți spune despre Moartea lui Isus?

A murit la Ierusalim, pe Golgota, răstignit pe cruce, în Vinerea Mare.

24) Ce poți spune despre Învierea lui Isus?

A înviat a treia zi după răstignire. O sărbătorim la Paști (Duminica Învierii).

25) Ce poți spune despre întemeierea Bisericii?

Biserica a întemeiat-o Isus Cristos, pe temelia Apostolilor, cu Sf. Petru în frunte.

26) Cine este capul Bisericii?

Capul nevăzut: Isus Cristos. Capul văzut: Papa.

27) Cine sunt Episcopii? Cine sunt preoții?

Episcopii sunt urmașii Apostolilor; preoții sunt ajutoarele Episcopilor.

28) Prin câte Judecăți trece sufletul după moarte?

Prin două: Judecata particulară și Judecata de Apoi.

Lucruri bine de știut
(unele chiar elementare)!

Întrebări mai provocatoare!

29) Care sunt consecințele păcatului strămoșesc?

Pierderea harului supranatural și intrarea în lume a ignoranței, suferinței, morții și înclinării spre păcat.

30) Când a avut loc Înălțarea la cer?

La 40 de zile de la Înviere Isus s-a înălțat la dreapta Tatălui.

31) Când a avut loc Coborârea Spiritului Sfânt?

La 10 zile de la Înălțare (sau la 50 de zile de la Înviere). O sărbătorim la Rusalii.

32) Care a fost efectul Coborârii Spiritului Sfânt asupra Apostolilor?

Le-a întărit credința și le-a dat curaj să vestească Evanghelia.

33) Care sunt unele simboluri ale Spiritului Sfânt?

Focul, vântul, porumbelul, untdelemnul, norul, apa...

34) În afară de cei de pe pământ, cine mai face parte din Biserică?

Și cei din purgatoriu și din rai fac parte din Biserică.

[Avem Biserica Luptătoare, Biserica Suferitoare și Biserica Triumfătoare.]

35) Ce se întâmplă cu sufletul după moarte?

Sufletul se desparte de trup, trece prin Judecata particulară.

36) Unde ajunge sufletul după Judecata particulară?

În rai, purgatoriu sau iad.

37) Pentru ce este judecat omul?

Pentru toate gândurile, cuvintele și faptele lor, pentru binele făcut și omis.

38) Ce se va întâmpla la sfârșitul lumii?

Învierea morților, Judecata de Apoi.

39) Unde ajunge sufletul după Judecata de Apoi?

În rai sau iad.

40) Ce sunt raiul, purgatoriul, iadul?

Raiul - starea de fericire veșnică; purgatoriul - starea de suferință vremelnică; iadul - starea de suferință veșnică.

VERIFICARE
_

Este timpul să verificăm cunoștințele!

_

Crez: Sinteza finală