Darul supranatural al lui Dumnezeu

Cadourile ne bucură și ne spun un lucru important: cei de la care le‑am primit (părinți, rude sau prieteni) țin la noi, ne doresc binele, vor să fim fericiți. Și Dumnezeu ne iubește, ne vrea binele, ne vrea fericiți, și de aceea ne dă multe daruri. Dacă ne oprim puțin și ne gândim, suntem de fapt copleșiți cu daruri de către fiecare Persoană a Preasfintei Treimi. Scrie câteva daruri pe care fie le-ai primit tu în particular, fie toți oamenii, fie alți oameni.

De la Tatăl:

De la Fiul:

De la Spiritul Sfânt:

Dumnezeu nu ne dă daruri pentru că noi am merita, iar El s-ar simți obligat să ne răsplătească. Nu! Dumnezeu ne dă daruri pur și simplu pentru că ne iubește. Iar darurile Lui, tocmai pentru a le deosebi de darurile oamenilor, au un nume special: haruri.

DEFINIȚIE DE MEMORAT!

Harul este un dar supranatural pe care ni-l dă Dumnezeu, prin Spiritul Sfânt, pentru meritele lui Isus Cristos, spre mântuirea noastră.

Există mai multe feluri de haruri:

  • harul lucrător
  • harul sfințitor
  • harurile sacramentale
  • harurile speciale

Ți s-a întâmplat vreodată să simți impulsul și apoi chiar să spui adevărul deși nu era tocmai ușor? Super! Acela a fost un moment în care ai primit harul lucrător și ai colaborat cu acest dar, punând în practică inspirația primită! Acest dar este dat tuturor oamenilor, credincioși sau necredincioși, păcătoși sau drepți..

DEFINIȚIE: Harul lucrător este un ajutor trecător care ne luminează mintea și ne întărește voința ca să facem binele și să fugim de rău.

ALTE NUME: Harul ajutător (căci ne ajută) sau harul actual (de la act – acțiune).

POATE ACȚIONA în interiorul nostru (ca o „șoaptă” a Spiritului Sfânt) sau în exteriorul nostru (un sfat bun dat de cineva, o întâmplare din care Dumnezeu dorește să învățăm ceva, un lucru frumos pe care îl citim).

Este un har trecător, căci îl primim când și cât timp avem nevoie – pentru ca să rezistăm în fața ispitelor, pentru ca să facem fapte bune. De asemenea, harul lucrător ne ajută să obținem, să păstrăm și să creștem în harul sfințitor.

Ai fost botezat? Desigur! Atunci, la Botez, să știi că ai primit harul sfințitor sau viața divină. Spunem despre acest har că este o stare: adică după Botez ai rămas în starea harului sfințitor. Acest har ne face din păcătoși drepți, fii ai lui Dumnezeu, temple ale Spiritului Sfânt și moștenitori ai Împărăției Cerurilor.

DEFINIȚIE: Harul sfințitor este o revărsare a însăși vieții lui Dumnezeu în sufletul nostru pentru a-l vindeca de păcat și a-l sfinți.

ALTE NUME: Harul îndumnezeitor (căci ne dă însăși viața lui Dumnezeu) sau harul habitual (de la a avea sau poseda).

Putem totuși pierde viața divină din sufletele noastre. Cum? Chiar și printr-un singur păcat de moarte. De aceea trebuie să ne străduim să rămânem în haina (sau starea) harului sfințitor. Dacă l-am pierdut, îl redobândim prin Spovadă. Dacă îl avem, îl putem spori primind Euharistia.

RECAPITULARE
_

Totul de mai sus... pe scurt

_

Harul este un dar supranatural pe care ni-l dă Dumnezeu, prin Spiritul Sfânt, pentru meritele lui Isus Cristos, spre mântuirea noastră. Harul lucrător este un ajutor trecător prin care Dumnezeu ne luminează mintea și ne întărește voința ca să putem face binele și să fugim de rău. 

Harul sfințitor este o revărsare a însăși vieții lui Dumnezeu în sufletele noastre pentru a le vindeca de păcat și a le sfinți. Acest har ne face din păcătoși drepți, fii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai Împărăției cerurilor. Harul sfințitor slăbește în suflet prin păcatele ușoare și îl putem pierde chiar și printr-un singur păcat de moarte. 

VERIFICARE
_

Este timpul să verificăm cunoștințele!

_
Cum se numesc darurile supranaturale date nouă de Dumnezeu?
Se numesc HARURI.
Prin cine dă Dumnezeu Tatăl harurile?
Prin SPIRITUL SFÂNT.
Care sunt principalele două feluri de har?
Harul LUCRĂTOR și harul SFINȚITOR.
Cum se definește harul lucrător?
Un ajutor trecător ce ne luminează mintea și ne întărește voința ca să putem face binele și să fugim de rău.
Cum acționează harul lucrător?
În interior (ca o șoaptă în conștiință) sau în exterior (un sfat, o întâmplare...).
Cum se definește harul sfințitor?
O revărsare a însăși vieții lui Dumnezeu în sufletele noastre pentru a le vindeca de păcat și a le sfinți.
Cum se poate pierde harul sfințitor?
Păcatele ușoare îl slăbesc. Îl pierdem chiar și printr-un singur păcat de moarte.
Cum se poate spori harul sfințitor?
Îl sporim de exemplu primind Euharistia.
Chestionar (simplu)

Chestionar (mediu)

Darul supranatural al lui Dumnezeu