O problemă de inimă

Resurse pentru cateheți!

Această pagină dorește să reunească resurse care să vină în ajutorul cateheților, în completare la ceea ce este oferit în „Lecția propriu-zisă”, respectiv în pagina „Suplimentar”. În special căutăm să reunim aici idei de activități, materiale pentru documentare și orice mai poate fi util. Ne-am bucura de colaborarea dvs: dacă ați elaborat materiale legate de temă sau aveți idei, nu ezitați să ni le comunicați.

CATEHISME
_

Surse de documentare

_

Abecedarul credinței

„Despre păcat” (pp. 64-68 / nr. 240-260)

240. Ce este păcatul? 241. Este și ispita păcat? 242. Ce efect are păcatul asupra celui care îl comite? 243. De câte feluri este păcatul? 244. Pot fi iertate păcatele? 245. Cum se împart păcatele după gravitate? 246. Care sunt condițiile pentru ca un păcat să fie de moarte? 247. Care sunt efectele păcatului de moarte? 248. Ce înseamnă moartea spirituală? 249. Care sunt condițiile pentru ca un păcat să fie ușor? 250. Care sunt efectele păcatului ușor? 251. Cum se împart păcatele după modul de comitere? 252. Cum se păcătuiește prin omisiune? 253. Ce este viciul și cum se dobândește? 254. De ce este periculos viciul? 255. Ce este virtutea și cum se dobândește? 256. Când putem spune că am dobândit o virtute morală? 257. Care sunt cele mai importante virtuți morale? 258. Care sunt păcatele capitale? 259. Cum putem lupta împotriva păcatelor capitale? 260. Cum putem lupta în general împotriva păcatului?

Catehismul Romano-Catolic (extras Prima Împărtășanie)

„Păcatul” (pp. 100-104 / nr. 461-480)

461. Ce este păcatul? 462. Care este cauza lăuntrică a păcatului? 463. De ce duc alipirile nesănătoase la păcat? 464. Care sunt efectele păcatului? 465. De ce spunem că „răsplata păcatului este moartea” (Romani 6,23)? 466. Care este opusul păcatului? 467. Care sunt cele șapte păcate capitale? 468. Pentru ce aceste păcate se numesc „capitale” sau „de căpetenie”? 469. Care virtuți contracarează cele șapte păcate capitale, și cum? 470. Care sunt păcatele împotriva Sfântului Duh? 471. Pentru ce se numesc aceste păcate „împotriva Sfântului Duh”? 472. Care sunt păcatele strigătoare la cer? 473. De ce sunt aceste păcate „strigătoare la cer”? 474. Care sunt păcatele străine? 475. Pentru ce se numesc aceste păcate „străine”? 476. La ce duce repetarea păcatului? 477. De ce spunem că viciul este o înclinație robitoare? 478. Care sunt efectele viciului? 479. Pot viciile și păcatele să întunece complet conștiința? 480. Ce înseamnă faptul că simțul moral nu poate fi distrus până la rădăcină?

YouCat pentru copii

„Iertarea păcatelor + Spovada” (pp. 95-96 + 132-133.139 / nr. 55-56 + 81-82.87)

55. Prin ce se poate recunoaște un păcat? 56. Ce face păcatul în noi? 57. Ce atitudine are Dumnezeu față de păcat? 81. Ce este un păcat? 82. Ce legătură are Dumnezeu cu păcatele noastre? 87. Este deja un păcat dacă aș vrea să fac cu plăcere ceva interzis?

YouCat

„Demnitatea omului” (pp. 178-180 / nr. 315-320)

315. Ce este un păcat? 316. Cum se pot distinge păcatele grave (de moarte) de cele mai puțin grave (veniale)? 317. În ce mod este eliberat cineva de un păcat de moarte și se reconciliază cu Dumnezeu? 318. Ce sunt viciile? 319. Suntem responsabili de păcatele altor persoane? 320. Există structuri ale păcatului?

RESURSE
_

Predare și evaluare

_

Graficele le puteți și vedea mai jos. În prezentarea PowerPoint oferită spre descărcare veți găsi și alte grafice alternative, de exemplu cu spații goale dacă doriți să puneți texte puțin diferite.

Resurse utile în procesul de evaluare

Alte idei (poate) utile

O problemă de inimă