Ghidul pentru cateheți

La Editura Viața Creștină a apărut în decembrie 2022 prima lucrare tipărită realizată de Biroul pentru Evanghelizare și Cateheză al Eparhiei de Cluj-Gherla, intitulată „Pregătirea copiilor pentru Spovadă și Euharistie. Ghid pentru cateheți” (110 pagini, cu imagini color, preț 15 lei). După cum spune titlul, este vorba de un instrument dedicat în mod special cateheților care îi formează pe copii pentru primirea acestor două Sacramente, reprezentând sinteza experiențelor autorilor – Oana și Radu Capan, sr. Mihaela Mic CMD și Cristina Sechelea – și a altor cateheți din Eparhie.

Premisa cărții o oferă cuvintele Fericitului Episcop Ioan Suciu: „De felul în care este pregătită prima întâlnire a sufletului cu Isus, adică prima Sfântă Împărtășanie, atârnă în cea mai mare parte credința și evlavia pentru restul vieții”. 

Cartea dorește astfel să vină în ajutorul cateheților pentru ca acest drum să fie o experiență dublu-pozitivă: „pozitivă pentru copil, care nu doar să rămână cu o amintire frumoasă după acest parcurs, ci în primul rând să aibă un start bun în primirea continuă și frecventă, pentru tot restul vieții, a Spovezii și a Euharistiei; și pozitivă pentru parohie, care să poată spera justificat în rodirea seminței plantate cu competență, grijă și iubire în sufletul unui credincios – în curând tânăr, apoi adult – care să își cunoască și să își trăiască la modul serios credința, integrat în comunitatea parohială”. În Introducere, PS Claudiu, Episcop de Cluj-Gherla, descrie noua apariție editorială drept „un instrument cu adevărat util! Dacă putem spune că există la ora actuală un număr important de resurse pentru cateheză, în cadrul nou înființatului Birou pentru Evanghelizare și Cateheză am simțit necesitatea unui instrument menit să ajute preoții, persoanele consacrate și laicii care se ocupă de cateheză în parohii cu o metodologie, o manieră de a utiliza resursele existente și de a le încadra într-un parcurs de formare adaptat la nevoile specifice diferitelor realități.”

Cartea are zece capitole. Primul, intitulat „O experiență de neuitat”, introduce însăși tema cărții, explicând importanța Primei Spovezi și Primei Împărtășanii, definind cadrul cel mai potrivit în care să se desfășoare pregătirea pentru Sacramente dar căutând și ancorarea în realitate a acestor așteptări. Capitolul următor oferă „Zece bune practici” în această cateheză particulară, subliniind de exemplu importanța Bibliei, istoriei, geografiei și artei sacre în procesul de predare. Capitolul 3 oferă o prezentare a modului în care se poate organiza primirea pentru prima oară a Sacramentelor Spovezii și Euharistiei. Un adevărat centru de greutate al cărții îl reprezintă capitolul 4, care prezintă „Conținuturile catehezei”, mai întâi într-o formă sumară, apoi într-o formă mai detaliată, astfel încât noii cateheți, dar și cei cu vechime, să aibă un element de reper pentru organizarea cunoștințelor de transmis copiilor. Capitolul 5 oferă o trecere în revistă a resurselor de predare existente, iar capitolul următor oferă principalele mesaje ce ar trebui transmise părinților. Capitolul 7 include un chestionar gândit pentru Prima Spovadă, pentru ca în capitolul 8 să fie prezentat un model de desfășurare a Primei Spovezi. Capitolul 9 include celebrarea pentru reînnoirea făgăduințelor de la Botez, pentru ca ultimul capitol să ofere o perspectivă asupra drumului de pregătire „Prin ochii copiilor și ai părinților”.